Tonga’s new Lulutai airline – $5 million start-up

Kamata e kautaha vakapuna fo'ou e Pule'anga aki e $5m

0
1566

Nuku’alofa, Tonga – Kuo ‘osi lesisita e kautaha vakapuna (national airline) fo’ou ‘a e Pule’anga Tonga, Lulutai Airlines, ‘I he ‘aho 28 ‘o Mee.

Ko e kau talekita pe ‘a e memipa Kapineti, kau ki ai ‘a Hon. Minister ‘Akosita Lavulavu, PM Pohiva Tu’ionetoa, Hon. Minister Poasi Tei, pea pehe foki kia Tevita Lavemaau, Hon. Minister of Finance.

Ko e fakamatala ‘oku tuku mai ‘I he ngaahi lipooti na’e faile mo e Potungaue Labor, ‘oku asi mai ai e fakamatala koeni:

Lulutai capital structure

‘Oku 5,000,000 authorized capital –
Fakatatau ki he filings na’e issued mo totongi e 5,000,000 shares ki he $10 per shares ($50 million in capital).

KA ‘ihono toe siofi fklelei ae tu’unga oe Fakapa’anga ‘o e kautaha “oku mahino mai mei he Minisitaa Paanga koe share pee e 500,000 na’e ‘osi issued pea osi totongi ‘ehe Pule’anga kihe $10 per shares kae Ikai koe sea kotoa e 5miliona. ‘Aia ‘oku kei toe ae Sea e 4.5 miliona ke tu’uaki atu ha taimi e fiema’u ai.

Fakaha ‘ehe Minisita Pa’anga ‘oku ataa ke fakatau shares ae Public he KAUTAHA VAKAPUNA LULUTAI ‘AE PULE’ANGA.

Na’e iai pe foki e ngaahi alea ‘a e Pule’anga mo e kautaha vakapuna, RealTonga, ‘I he ngaahi mahina kuo hili, na’e kole tokoni ‘a e kautaha ki he Pule’anga ‘I he faingata’ia fekau’aki moe tapuni e folau (border restrictions) ‘I he COVID-19.

Ka ‘oku mahino mai mei he lesisita pisinisi ‘a e Lulutai Airline Ltd. ‘oku fakalele pe ‘ehe Pule’anga pea Talekita pe kau memipa e Kapineti.

Na’e iai e lau e CEO Real Tonga, Tevita Palu, na’e kole he Pule’anga enau hangar  ke nau ngaue’aki. Pea ‘oku te’eki ke mahino pe ko hai e fakahoko ngaue faka-enisinia (maintenance) ki he kautaha vakapuna fo’ou koeni.

‘Oku te’eki ke mahino pe fakaava ‘a fee ‘a e kau’afonua, ka ‘oku iai e lau e tuku mai ha fkmatala fekau’aki moia ‘i he uike kaha’u.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here