Fakaata he Pule’anga ke fakaha’ele pekia ki Vava’u

1
1157

Nuku’alofa, Tonga – ‘Ihe fakataha ‘a e ‘Eiki Palemia Pohiva Tu’ionetoa moe kau faiongoongo ‘I he ‘aho ni, na’e tuku mai e fakamatala makehe kuo fakaata ke fakaha’ele pekia, Natania Sanft, ki Vava’u. 

Fakamatala ‘ehe Palemia na’e fakahoko ange he famili ‘o e pekia ha tohi kole, pea toe fakataha e Kapineti kau kiai e Minisita Mo’ui, ‘o nau toe fakakaukau’i ha founga ke lava ‘o fakahoko e kole faingata’ia e famili ni.

Hili ‘a e fakataha, kuo tali he Kapineti ke tukuange e pekia ke fakafoki ki hono kolo tupu’anga, Tu’anekivale, Vava’u.

Na’e toe pehe pe he Palemia ‘oku totongi he famili e fakamole fakapa’anga ‘a e fakaha’ele e pekia ki Vava’u.

Pea ‘oku toe supervisor pe Potungaue Mo’ui ki he fakahoko fatongia koeni, ‘a e folau ki Vava’u mo hono tanu.

Ko Natania Sanft, na’e ma’u scholarship mei he Pule’anga pea ako pe ‘I Fisi.

Na’e sii puke ‘a Natania ko e ngungu hono ‘ulu pea ikai ke faingamalie faito’o pea malololoo ai pe.

Na’e lava ‘o fakaha’ele mai e pekia ‘I he Voea Neiafú, ‘I he folau ‘a e vaka ki Fisi ‘I he polokalama pe ‘a’ana, ko e fetuku mai e naunau fale mahaki mei Siaina ki Tonga.

Na’e ikai ke fakaataa he Pule’anga ‘a e vaka Voea Neiafú ke toe afe ki Vava’u makatuunga ‘I he ngaahi Lao fekau’aki moe COVID-19.

Ka koeni, mahino mai kuo fakataa he Kapineti ‘a e kole e famili e pekia ke fakafoki ki Vava’u ‘a Natania.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here