Na’e ikai ke tali ‘ehe Kapineti ‘a e aleapau mo e Kacific, MP Mateni Tapueluelu

Cabinet did not approve satellite agreement with Kacific

0
959

Nuku’alofa, Tonga – ‘Oku faka’ika’i ‘e Mateni Tapueluelu, fakafofonga ‘o TT4, na’e tali ‘ehe kapineti ‘o e Pule’anga ‘o PM ‘Akilisi Pohiva ha aleapau mo e kautaha satelaite ko e Kacific.

Na’e ohake ‘a e tokanga ki he kaveinga koeni ‘i he feme’aki ‘a Fale Alea ‘i he uike kuo osi – pea me’a kiai ‘a Tevita Lavemaau, Minisita Pa’anga, ‘oku ‘eke ‘ehe Kacific ‘a e mo’ua ko e $5.7 million pa’anga ‘Amelika.

Ka na’e tuku mai ‘a e fakamatala ‘a Minisita Polisi ‘o e ‘aho, Mateni Tapueluelu, mo ‘ene faka’ikai’i, “‘Oku ikai keu tui na’e fakapotopoto e founga, ke ‘alu ha ni’ihi ki muli ‘o fakamo’oni ‘I ha me’a te’eki ai ke ilo kiai Kapineti.”

‘Oku toe fakamahino’i mai he fakafofonga ‘o TT4, ‘oku ikai ke mahino ‘a e puipuitu’a ‘a hono ‘eke ‘ehe kautaha Kacific ki he Pule’anga lolotonga ‘a e mo’ua ni – makatu’unga na’e ikai kenau tali ‘a e aleapau koeni.

Toe hoko atu e fakamatala ‘a Mateni, “Ko e pehe he Pule’anga tenau totongi he taimi ni, oku ikai ‘aupito ke mahino kiateau ‘a hono ‘uhinga.”

Na’e ikai ke toe tuku mai ha fakaikiiki ‘a e Minisita Pa’anga lolotonga ki he ongoongo koeni, pea ikai ke mahino ‘a e tu’unga fakalao ‘o e Kacific mo e Pule’anga lolotonga, pehe foki ki he tokotaha na’ane fakahoko ‘a e fakamo’oni aleapau ki he Satelaite.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here