Tohi ki he ‘Etita: ‘Oku faka’atu’i e masiva ‘i he ‘a’ahahi ‘ae kau Minisita?

0
2048
Lavulavus arriving on the outer islands of Ha'apai

‘Etita:

 

Tulou atu pe kae ‘oatu ‘eku fakakaukau ki he fanogo ‘I he letio ki he felafoaki ‘a e kakai moe potalanoa homau kainga ‘I motu ki he hilifaki kavenga ‘oku hoko ‘I he ‘a’ahi ‘ae kau Minisita ‘oku fkhoko takai holo ‘I he fanga kii motu.

Si’i huu mai e kau Minista e Kapineti ke nau fai e ‘a’ahi kolo ‘ihe the outer islands. Pea ‘oku nau tanaki ai pe feke, ika, puaka toho, fingota moe ‘ufi mei he si’i kakai masiva he ‘otu motu.. Kofee ‘ae faka’atu’i?

‘I he taimi tatau, ‘oku nau tau atu ki he fanga ki’i motu pea nau tu’u atu aa mo ha ki’i seniti ke fakapale’i ‘aki e si’i kakai fefine loto maafana mo fofonga vela he fei me’atokoni. ‘Oku hala ‘ataa ha ki’i fie mole ‘e taha.

Toki tu’u atu moe hoa ‘o e fefine minister ‘o tukupa ki he ngaahi tokoni (pledge and give the poor people false promises) etc; S’i faka’ofa ‘a hono ngaahi si’i kakai koeni.

‘E si’i ngulungulu pe kau ‘ofisa kolo moe ‘osi enau tumu he fu’u ta’e’ofa pehee.

Tala ai pe Lotu ‘Aukai kae toitoi mai e fu’u Hele Tafa Ta’efakaongonoa ‘a LAVU si’ono abuse e kakai ‘oku maloo pe si’enau mo’ui mei he ‘aho ki he ‘aho

‘Osi fanongonongo mai he RADIO ‘oku kau mai moe PM ia he ‘a’ahi Kolo Beautiful Tonga. Do they realise koe fk-kavenga eni ki he kakai?

‘Oku tau osi ilo’i pe hotau to’onga fkfonua hotau matakali (Tongan Culture)…’e si’i feinga pe kakai ke ‘ai ha talitali.. pea happily take away ‘ehe kau Cabinet Minister e fala fihu , ngatu , mo enau toho moe me’akai lelei… kae si’i ta’ekai atu e kakai ia he toenga mahina ‘e 2 hoko, until they can save enough ke talitali again kihe ‘a’ahi hoko mai.

Ka kuo nau ‘eti faiva tokua kuo nau a’u ki he masiva… ‘o hoko ia ke toe masiva ange e kakai ia he’enau ngaue ko e hoha’a ki he kempipeini ki he kemipeini 2021. ‘Oku tonu pe ke fkkaukau mo fk’atu’i ‘ehe kau Minisita e kakai masiva koeni he fanga kii motu he kuo alu ke faingata’a ange e founga ma’u silini he hoku uesia kotoa a mamani, kau ai mo Tonga he tu’unga fakapa’anga ko e uhii koe Koviti-19.

 

Faka’apa’apa atu mei motu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here