Tags Tonga Parliament

Tag: Tonga Parliament

Commentary: How can we make our democratic reform work?

By Kalafi Moala   There have been three successive governments, each with its own different Prime Minister since the 2010 democratic reform to our governance structure....

Mo’ua USD$5.7 miliona ‘a e Pule’anga ki he tila Satelaite ‘a Tui Uata mo e Kacific

Nuku'alofa, Tonga - Kuo tuku mai e ongoongo mei he feme'aki i Fale Alea 'i he 'ahoni, 3 'o Sune, kuo mo'ua pa'anga $5.7...

Tohi Tangi e PTOA ki Fale Alea ke ta’ofi tanu hala

Nuku'alofa, Tonga - 'Oku fakahu ki Fale Alea he uike ni 'a e Tohi Tangi mei he fakafofonga 'a e kakai (PTOA), ko e...

Most Read

A call to review and repeal Tonga’s abortion laws

By Kalafi Moala   Nuku’alofa: A call to review and repeal abortion legislation in Tonga is part of a number of recommendations presented in a report...

A murder and suicide shock the Tongan community in New Zealand

By Kalafi Moala   The youngest child of a murdered mother, Toakase Finau, 29, was left with her grandmother, 'Alilia Teu Kata to care for. Kata...

“Say no to drugs” campaign, is this the beginning of a solution?

By Kalafi Moala   Nuku’alofa, Tonga - A significant march took place in Nuku'alofa on Saturday 13 March, with the declared theme of “Say No to...

Tohi kihe ‘Etita: Faka’ilonga ‘o e faihala

‘Etita, ‘Oku tatala ma’u pe e pulonga ‘o e fifili he taimi ‘oku fasitanunu e ngaahi kaupeau he halafononga ‘o e tangata ha vaaita ‘o...